Gestaltterapi

Veiledning

Traumeterapi

Hjem

Hjem

Behov for terapi eller veiledning?

  • Sliter du med vonde følelser som skyld, skam, angst eller nedstemthet?
  • Opplever du utfordringer eller belastninger privat eller på jobben?
  • Føler du at sitter fast i livet, og ønsker endring?
  • Er du i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å snakke med?
  • Har du vært utsatt for en traumatisk hendelse i livet og føler at du ikke har vært den samme etterpå?
   
Som gestaltterapeut er jeg opptatt av å støtte andre i å ta styringen i eget liv. Er du en av dem som føler at du «må» eller «bør» noe hele tiden, uten å ta hensyn til hva du egentlig har lyst til? Da kjenner du kanskje på at du ikke lever det livet du ønsker å leve?
Gestaltterapi kan hjelpe deg til å bli mer bevisst på hva du trenger for å leve et best mulig liv ut i fra din situasjon. Når du lever mer i takt med dine ønsker og behov kan du få det bedre med deg selv og dine omgivelser.
Mange har opplevd vonde ting i livet som har skapt dype sår. Når vi er eller har vært i en vanskelig livstiuasjon, prøver vi etter beste evne å tilpasse oss. I slike situasjoner kan det dannes «mønster» i vår væremåte, f.eks. holde tanker og følelser tilbake, gjøre andre til lags hele tiden eller holde ut det som er uutholdelig. Dette hemmer vår livsutfoldelse, og gir seg gjerne utslag som angst eller nedstemthet. Gjennom Gestaltterapi kan du få hjelp til å blir klar over og frigjøre deg fra disse «mønstrene». Fortida kan ingen endre, bare framtida!

Livet er HER og NÅ – ta tak i livet ditt NÅ!

Har du vært utsatt for en eller flere traumatiske hendelser eller opplevelser, som f.eks bilulykke, fallulykke, mobbing, vold, overgrep eller overfall, kan det være at dette har «satt seg i kroppen». Med det mener jeg at du er plaget med f.eks. søvnproblemer, kuldefølelse, konsentrasjonsproblemer, hukommelsestap, uro, panikk, rastløshet. Etter en traumatisk opplevelse kan det oppstå det en spenningstilstand i kroppen. Mange opplever at det ikke bare hjelper å snakke om det som har skjedd. Derfor er det så viktig å involvere kroppen i traumeterapi.   
Jeg tilbyr også veiledning til enkeltpersoner eller grupper. Det kan være yrkesrettet veiledning eller veiledning med sikte på å utløse dine/gruppens ressurser og potensiale. 
Økt selvinnsikt hjelper deg til å bli en tydligere leder og kollega. Jeg kan gi støtte til profesjonell- og personlig utvikling, gjennom å bidra til at du får økt forståelse for egne handlinger og relasjoner på jobben.

Er du sykemeldt?

Har du vært hyppig og/eller langvarig sykemeldt kan det være aktuelt at du får dekket veiledning hos meg gjennom tiltaket ekspertbistand. Hensikten med tiltaket er å få avklart hva som skal til for at du skal komme tilbake til arbeid, eventuelt annet arbeid. Dette vil ikke koste deg eller arbeidsgiver noe.