Traumeterapi

Traumeterapi

Hva er et traume?

Når vi hører ordet traume vil de fleste tenke på ulykker, naturkatastrofer eller overfall/overgrep. Dramatiske hendelser som snur opp-ned på livet. Etter en naturkatastrofe kan vi se ulike reaksjoner på den samme hendelsen. For noen vil en slik hendelse være så overveldende at livet aldri blir det samme, mens for andre fortsetter livet som før. Det handler derfor ikke bare om selve hendelsen, men hvordan vi reagerer på den.
 «Trauma is in the nervous system, not in the event» 
– Peter Levine 
Det er mange hendelser og opplevelser som kan utløse traumereaksjoner. Det kan være dramatiske hendelser, men også situasjoner hvor du har følt deg hjelpeløs og uten mulighet til å endre på situasjonen. 

Hvordan reagerer vi på traumatiske hendelser?

En måte å forstå traumer på er å ta utgangspunkt i kroppens naturlige reaksjon når vi føler oss truet på livet. Fysiologisk sett vil kroppen reagere med en»fight- or-flight»-respons (kamp-eller flukt). Først vil det være naturlig å prøve å flykte fra («flight») eller kjempe mot («fight») det som er truende. Hvis kamp eller flukt er umulig, vil kroppen reagere med å overgi seg eller stivne («freeze»). Dette skjer automatisk og utfor vår kontroll. Noen som har blitt utsatt for f.eks overgrep kan føle skam for at de ikke kjempet imot. Da er det viktig å huske at «freeze»-responsen er en automatisk respons som oppstår i kroppen.
Ettervirkninger av traumatiske hendelser kan sitte i kroppen lenge etter at vi er utenfor fare. Hvis du har problemer som mareritt, påtrengende minner/bilder, skvettenhet, nummenhet, panikk, konsentrasjons- og hukommelsesvansker o.l. etter en traumatisk hendelse kan du ha nytte av kroppsorientert traumeterapi. Jeg kan tilby SE-terapi som står for Somatic Experiencing. SE-terapi tar utgangspunkt i nervesystemets og har til hensikt å forløse traumereaksjoner som «sitter fast» i kroppen.
 
Klikk på bildet for å se et youtube-klipp som forklarer hvordan traumer kan heles gjennom Somatic Experiencing