Ekspertbistand

Ekspertbistand

Jeg tilbyr veiledning knyttet til NAV-tiltaket ekspertbistand. Det er en støtteordning fra NAV som skal hjelpe arbeidstakere og arbeidsgivere med å finne ut av hvilke tiltak som kan iverksettes for at den ansatte skal komme tilbake til arbeide , eventuelt annet arbeid. Dette kan være aktuelt for ansatte som har langvarig og/eller hyppig sykefravær. Det er arbeidsgiver som søker NAV om å få dekket utgiftene til veiledning.

Eksempel på tema for veiledning er: motivasjon, stressmestring, forebygge utbrenthet, kommunikasjons- og relasjonsutfordringer. Les mer om dette tiltaket her:

https://www.nav.no/arbeidsgiver/ekspertbistand