Gestaltterapi

Gestaltterapi

Hva er Gestaltterapi?

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa.
Ordet Gestalt kommer av tysk og oversettes gjerne med «helhetlig mønster» eller «meningsfylt hele». I Gestaltterapi er vi opptatt av hele mennesket – både tanker, følelser og det som kommer til uttrykk kroppslig.
Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av kriser og tidligere opplevelser som hindrer deg i hverdagen, også kalt uavsluttede gestalter. Det er også godt egnet til egenutvikling.

Gestaltterapi tar utgangspunkt i livet slik det er HER og NÅ. Det betyr at hendelser og opplevelser i nær eller fjern fortid sees i sammenheng med nåtid.
En hensikt med terapien er at du skal bli mer klar over hva du gjør og tenker. Først når du er klar over hva du holder på med, kan du velge å gjøre noe annet.

Å gå i terapi kan være krevende, men det kan også være meningsfullt og berikende. Du kan bli bedre kjent med deg selv, dine grenser og behov.

Når vi aksepterer «det som er», vil «det som er» endre seg
– Arnold Beisser

Denne terapiformen bygger på teorier innen gestaltpsykologi, ideer fra eksistensialisme og fenomenologisk filosofi. Gestaltterapi ble utviklet av det tyskfødt ekteparet Fritz og Laura Perls sammen med amerikaneren Paul Goodman på slutten av 1950-tallet. Her i Norge ble det opprettet Gestaltterapiutdanning i 1986. Finn ut mer om Gestaltterapi her:

Hva skjer i en terapitime?

En terapitime vil for det meste bestå av en samtale mellom deg og meg. Vi utforsker sammen det du trenger å jobbe med. Noen ganger kan ordene komme til kort, og da kan det være nyttig å bruke andre innfallsvinker til dine utfordringer. Du kan også bli utfordret til å være med å «eksperimentere» for å få en annen innfallsvinkel til det du strever med. Med «eksperiment» mener jeg f.eks. å tegne, jobbe med bevegelse og pust eller spille ut roller/sider av deg selv. Ved å jobbe på ulike måter som også involerer praktiske handlinger kan du få ny og dypere forståelse for dine problemer. Jeg har erfart at mange får «aha»-opplevelser gjennom eksperiment.