Veiledning

Veiledning

Hva er veiledning?

Det finnes utallige tilnærminger og bruksområder for veiledning, noe som gjør det vanskelig å forklare hva det er. Enkelt sagt er det et måte å finne en vei ut av noe som du opplever som utfordrende. Det kan være en konkret utfordrende situasjon som du står i privat eller på jobb. Et valg du må ta eller en endret livssituasjon du må forholde deg til. 
En veileder kan tydeliggjøre hva som er problemet, og utforske handlingsalternativer sammen med deg. 
 

Veiledning i bedrift

Mange arbeidsgivere ser etterhvert verdien av å tilby sine ansatte veiledning. Det kan være et tilbud til grupper av ansatte eller individuell veiledning. Å tilby ansatte veiledning kan være en god investering for å forebygge konflikter, fremme trivsel og opplevelse av mestring. 
Veiledning fungerer best over tid og med en viss hyppighet. Det er derfor vanlig å gjøre avtale på 8-10 veiledningmøter med 3-4 ukers mellomrom. 

Veiledning av privatpersoner

Av og til kan vi trenge noen utenforstående å snakke med en situasjon vi er i. Det kan være i forhold til å foreta et viktig valg eller gjøre endringer i livet. En veileder kan i slike situasjoner hjelpe deg til å se muligheter og konsekvenser. Det kan være flytende grenser mellom veiledning og terapi, men veiledning går ikke så dypt inn i den personlige historien til den som veiledes.